PALVELUMME

YHTEISVAIKUTUSTEN SEURANTA

Lääketoimituksen yhteydessä pyrimme aina varmistamaan, että lääkkeesi sopii yhteen muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa. Tarvittaessa tarkistamme yhteensopivuuden myös hoitavalta lääkäriltä. Luvallasi tallennamme asiakasrekisteriimme ilmoittamasi lääkeaineyliherkkyydet ja allergiat ja pyrimme huomioimaan ne palvelussa. Kysy neuvoa myös ostaessasi itsehoitotuotteita. Voimme tarkistaa käytössämme olevalla yhteisvaikutusohjelmalla lääkkeittesi yhteensopivuuden myös itsehoitotuotteiden osalta.

LÄÄKEKUSTANNUSTEN SEURANTA

Keskittäessäsi reseptiasiointisi meille myös lääkkeiden kokonaiskustannusten seuranta helpottuu. Ostotietosi säilyvät järjestelmässämme ja saat tarvittaessa maksuttoman yhteenvedon Kyrön apteekista tekemistäsi reseptilääkeostoista. Voit halutessasi tiedustella apteekistamme ostamiesi sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden omavastuukertymän. Vuosittaisen korvattavien lääkkeiden omavastuuosuuden ylittymisen jälkeen asiakas on oikeutettu lääkkeiden lisäkorvaukseen suoraan apteekista. Lisätietoa asiasta löytyy osoitteesta kela.fi

LÄÄKEMÄÄRÄYSTEN UUSIMINEN

Pyynnöstäsi voimme tehdä reseptistäsi uudistamispyynnön, jos resepti on tullut tyhjäksi tai se on vanhentunut. Ellei lääkärikäynnille ole tarvetta, voimme uusia reseptin, jos reseptin määrännyt organisaatio vastaanottaa sähköisiä uudistamispyyntöjä. Poikkeustilanteissa voimme pyytää reseptin uusintaa myös toimittamalla reseptin tiedot terveyskeskukseen kirjallisesti, mikäli sähköinen uudistaminen ei ole mahdollista. Reseptien uusimiseen on hyvä varata riittävästi aikaa, tavallisimmin 3-5 arkipäivää. Kyrön apteekissa reseptien uudistaminen on asiakkaalle maksuton palvelu. Uusimispyynnön voit esittää apteekissa henkilökohtaisesti esittämällä kelakorttisi. Tehdessäsi uusimispyynnön toisen henkilön resepteistä, tarvitset hänen kelakorttinsa ja lisäksi hänen antamansa kirjallisen suostumuksen. Kirjallinen suostumus voidaan antaa yhtä asiointikertaa varten tai kolmeksi vuodeksi. Kysy lisätietoa suostumusmenettelystä apteekista. Tietoa asiasta löytyy myös osoitteesta kanta.fi. Tietosuojasyistä uudistamispyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Reseptien uudistamispyynnön voit tehdä myös itse  Omakantapalvelussa osoitteessa omakanta.fi. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

LÄÄKEJÄTTEEN VASTAANOTTO

Vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä, joten niitä ei saisi hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Kotitalouksien vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet voi toimittaa Kyrön apteekkiin maksutta. Apteekista lääkejäte toimitetaan asianmukaiseen hävitykseen ongelmajätelaitokselle. Pakkauksista on hyvä poistaa ohjeliput ennen apteekkiin tuontia. Jodipitoiset lääkkeet ja sytostaattilääkkeet on hyvä tuoda erillään muista lääkejätteistä, samoin neulat ja ruiskut sekä  elohopeaa sisältävät kuumemittarit. Nestemäiset lääkkeet toimitetaan hävitettäviksi alkuperäispakkauksissaan. Tarkemmat ohjeet lääkejätettä koskien saat apteekistamme.

TILIASIAKKUUS

Otamme tiliasiakkaiksi lähinnä palvelutalojen ja kotisairaanhoidon asiakkaita sekä yhteisöasiakkaita. Tiliasiakaslaskutus tehdään kaksi kertaa kuukaudessa tai sopimuksen mukaan. Käteviä laskujen maksutapoja ovat suoramaksu, verkkolasku ja e-lasku. Maksutavoista saat lisätietoa omasta pankistasi. Kyrön apteekki ei peri tiliasiakkaiden laskutuksesta erillistä laskutuslisää. Kysy tiliasiakkuudesta lisää apteekistamme.

LÄÄKKEIDEN KOTIINKULJETUS

Pöytyällä ja lähikunnissa toimitamme lääkkeet tarvittaessa kotiisi. Kotiinkuljetus tapahtuu sopimuksen mukaan arkipäivisin yleisimmin klo 9-17 välisenä aikana. Kotiinkuljetuksesta perimme 5 euroa alle 20 kilometrin matkasta ja 10 euroa yli 20 kilometrin matkasta. Dialyysiliuosten kotiinkuljetus on asiakkaillemme maksuton palvelu.

ASTMA-, SYDÄN- JA DIABETESYHTEYSHENKILÖT

Apteekkimme panostaa jatkuvaan henkilökunnan koulutukseen alan ajankohtaisista asioista. Farmaseuttisesta henkilökunnastamme löytyy erityisperehtyneisyyttä sydänsairauksiin, astmaan ja diabetekseen. Yhdyshenkilöiltämme saat lääkeneuvonnan lisäksi ohjeita sairauteesi vaikuttavista terveellisistä elintavoista ja esimerkiksi tupakoinnin lopettamisesta.

VERENPAINEEN MITTAUS

Henkilökuntamme mittaa halutessasi verenpaineesi automaattisella olkavarsiverenpainemittarilla. Henkilökunnaltamme saat myös opastusta verenpaineen seurantaan ja kotimittaukseen. Verenpainemittarit kuuluvat apteekkimme terveystuotevalikoimaan. Verenpaineen mittaus on apteekissamme maksuton palvelu ja mittaukseen voi tulla ilman ajanvarausta.

SCHENGEN-TODISTUS

Apteekki laatii asiakkailleen tarvittaessa ns. Schengen-todistuksen, joka tarvitaan matkustettaessa Schengen-alueella, kun mukana kuljetetaan huumausaineiksi tai psykotrooppisiksi aineiksi luokiteltavia lääkkeitä. Todistuksen voit pyytää apteekistamme ostetuista lääkkeistäsi. Todistusta hakiessasi tarvitsemme tiedot lääkkeistä, joita todistus koskee ja passin, jonka numero merkitään todistukseen. Schengen-todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Perimme todistuksen laatimisesta 5 euroa.

TERVEYDEKSI-LEHTI

Terveydeksi-lehti on yksityisten apteekkien ilmainen asiakaslehti. Lehden tavoitteena on välittää luotettavaa tietoa terveyden edistämisestä, sairauksien hoidosta ja niiden ennalta ehkäisystä .Lehdessä kerrotaan lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden oikeasta käytöstä ja apteekkien palveluista. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja sen voi noutaa apteekista.